امین امیرخلیلی
کارشناس کسب و کار و استراتژی بنگاه‌های تولیدی/خدماتی
دانشجوی دکتری استراتژی دانشگاه علامه
فارغ التحصیل رشته مدیریت استراتژیک و کسب و کار از ایرلند جنوبی
علاقه مند به مباحث مدیریت، جامعه‌شناسی، روانشناسی، فلسفه و عرفان

مطالب من در شبکه های اجتماعی :